Print Pošalji prijatelju Kontaktirajte nas

Lista čekanja
Lista čekanja


Bolnica za plućne bolesti i TBC Klenovnik

OIB: 36627766446

Klenovnik 1
42 244 Klenovnik
Republika Hrvatska

Telefonski brojevi:

Centrala + 385 42 390 200
Fax: + 385 42 763 316

Centralno naručivanje:

Tel.: + 385 42 390 280
Fax: + 385 42 390-290
e-mail: rezervacije@bolnica-klenovnik.hr

 

Stručni radovi
Bronhoskopija u dijagnozi plućne tuberkuloze i naša iskustva
UVOD

Bronhoskopija je invazivna dijagnostička metoda koja nam pomaže u dijagnozi promjena na dišnim putovima i plućima. Bronhoskop je optički instrument a razlikujemo tri tipa:

 • fleksibilni fiber - optički bronhoskop
 • rigidni bronhoskop
 • fleksibilni bronhoskop sa kamerom i monitorom – videobronhoskop

Na slici 1, 2 i 3 prikaza su sva tri tipa bronhoskopa koji se koriste u našoj ustanovi.

Rigidni brohoskop se počeo upotrebljavati u Hrvatskoj l948 godine a pretrage sa tim instrumentom se izvode u općoj anesteziji dok bronhoskopija sa fleksibilnim bronhoskopom je puno ugodnija za bolesnica i izvodi se u lokalnoj anesteziji uz bolju vizualizaciju do V generacije bronha.

l972 godine u bolnici Klenovnik učinjena je prva bronhoskopija sa fleksibilnim instrumentom (Doc.dr. D. Grozdek). Danas se u našoj ustanovi godišnje učini oko 900 bronhoskopija te je po broju tih pretraga treća u Hrvatskoj.

BRONHOSKOPIJA U DOKAZIVANJU TUBERKULOZE

Indikacije:

 • Bronhoskopija se koristi u dijagnostici tuberkuloze kada kod bolesnika nije moguće uzeti spontanoga ili induciranog iskašljaja na BK.
 • Kada su rezultati mikroskopije iskašljaja najmanje u 3 uzorka negativni, a radiološki nalaz na plućima sugerira da bi se moglo raditi o tuberkulozi
 • Kod drugih bolesti pluća ( malignom) a postoje istovremeno i promjene sumnjive na tuberkulozu.

Bronhoskopske tehnike u dijagnostici tuberkuloze:

Inspekcija: u većini parenhimskih plućnih bolesti izgled dišnih putova je najčešće normalan. Međutim ponekad se mogu uočiti promjene koje kliničaru mogu biti važne za dijagnozu. Antrakotični ožiljci na sluznici bronha ukazuju da su na tom području u bronh fistulirali tuberkulozno promijenjeni limfni čvorovi. Na temelju takvog nalaza ne može se odrediti aktivnost tuberkuloze jer takvi ožiljci nastaju nekoliko tjedana nakon fistulacije, ali ostaju doživotno (slika 4 i 5.)


Bronhoskopske tehnike u dijagnostici tuberkuloze:
 • Inspekcija: u većini parenhimskih plućnih bolesti izgled dišnih putova je najčešće normalan. Međutim ponekad se mogu uočiti promjene koje kliničaru mogu biti važne za dijagnozu. Antrakotični ožiljci na sluznici bronha ukazuju da su na tom području u bronh fistulirali tuberkulozno promijenjeni limfni čvorovi. Na temelju takvog nalaza ne može se odrediti aktivnost tuberkuloze jer takvi ožiljci nastaju nekoliko tjedana nakon fistulacije, ali ostaju doživotno (slika 4 i 5.)
  Kod endobronhijalne tuberkuloze promjene se vide kao granulacijsko tkivo koje sliči promjenama kod karcinoma bronha.
 • KAS-(kateterom aspirirani sekret bronha): šalje se na mikroskopiju i kulturu za BK
 • Bris četkicom sa sluznice dišnih putova: može se uzeti sa više mjesta, a materijal se također šalje na analizu za BK.
 • Biopsija sluznice bronha i transbronhalna biopsija: materijal se šalje na histološki pregled (granulomatozna upala)
 • BAL: ispiranje dišnih putova na mjestu rendgenoloških promjena sa 40 ml NaCl, a materijal se šalje na mikroskopiju i kulturu za BK.
ZAKLJUČAK
 • Bronhoskopija sa savitljivim bronhoskopom je metoda koja doprinosi uspješnijoj dijagnostici tuberkuloze samo kod određenih bolesnika kod kojih je bolest vjerojatna obzirom na kliničku sliku i Rtg nalaz.
 • Prema našem iskustvu uspješnost dijagnoze tuberkuloze je oko 5,5% ukupnih bronhoskopija godišnje.
 • Svi ti bolesnici moraju prije bronhoskopije imati najmanje tri iskašljaja fluorescentnom metodom negativna.
 • Poželjno ih je bronhoskopirati na kraju radnog programa
 • Tijekom pretrage prijenos zaraze može biti na bolesnike i na osoblje
 • Kod osoblja obvezna je zaštita (maske, rukavice, kape i pregače)
 • Obvezna je mikrobiološka kontrola dezinficijensa, ispirka radnog kanala, četkica i kliješta.
 • Kod upotrebe dezinficijensa strogo poštivati preporuke proizvođača
Pozdrav iz Klenovnika od ekipe bronhoskopičara

 

Sva prava pridržana © 2010 Bolnica Klenovnik  |  Web izrada Abacus